Bộ trưởng Y tế công khai Facebook

Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim tiến đã chỉ thực hiện trang web fanpage của mình vào hoạt động, để tiếp nhận sự phản ánh của người dân. 

Sẽ diễu binh nhân ngày thống nhất

Nhân 40 năm ngày thống nhất (30/4/1975-30/4/2015), cùng với một 24-mitting, diễu hành, cuộc diễu hành, pháo hoa nghệ thuật sẽ trong 7 điểm với thời gian…